Week van het Jonge Kind, 10-15 april 2017

In 2017 wordt de Week van het Jonge Kind in Nederland gehouden van 10-15 april 2017. Deze datum wijkt af van de datum die NAEYC voorstelt omdat de meivakantie precies in die week valt.
Het openingscongres zal worden gehouden op 7 april 2017 te Amsterdam. In het najaar van 2016 hopen we u meer informatie daarover te geven.


Congres Week van het Jonge Kind 2016 groot succes!

Ruim 300 deelnemers waren aanwezig tijdens het openingscongres van De Week van het Jonge Kind, dat plaatsvond op 8 april in Panama Amsterdam. SER voorzitter Mariëtte Hamer zette aan het begin van de ochtend de toon met een bevlogen toelichting op ‘Gelijk goed van start’, het onlangs verschenen SER-advies over het toekomstige stelsel van voorzieningen voor jonge kinderen.

Jan Willem Sluiskes schetste de Amsterdamse ontwikkelingen rondom opvang van peuters. Prof. dr. Luc Stevens sprak over: “Hoe kunnen we bevorderen dat jonge kinderen actor in hun eigen ontwikkeling worden, zelfbewust en verantwoordelijk?” Dr. Annerieke Boland liet zien op welke manier je de ontdekkingstocht van elk kind kan ondersteunen, zodat kinderen samen verschillend naar de toekomst groeien. En prof dr. Sieneke Goorhuis-Brouwer sloot de ochtend af met een pleidooi over het belang van spelen, waarbij ze het verschil tussen lerend spelen en spelend leren benadrukte. Het ochtendprogramma werd opgeluisterd door vrolijke intermezzo’s van Lady Charity.

Na de lunch werden vijf workshops gegeven, waarin op heel verschillende manieren de ontwikkeling van het jonge kind aan bod kwam.

De deelnemers waren enthousiast: “Een heel bijzondere dag!”; “Veel inspiratie opgedaan”; “Nog meer aandacht voor diversiteit is nodig.”

Dankzij sponsorbijdragen was het congres gratis toegankelijk.

De Week van het Jonge Kind werd van 10 tot en met 16 april voor de 4e keer op rij in Nederland georganiseerd. Het thema dit jaar was: Celebrating Our Youngest Learners; samen verschillend naar de toekomst.


De Week van het Jonge Kind is voor iedereen die betrokken is bij het jonge kind. De bedoeling van deze week is om aandacht te vragen voor de zo belangrijke, eerste jaren van het kind en om te laten zien wat er in het land gebeurt voor jonge kinderen en de gezinnen waarin zij opgroeien. Ouders kunnen in deze week in gesprek gaan met allen die betrokken zijn bij de opvoeding van hun kind(eren) om zo te laten weten wat voor hun belangrijk is.

We nodigen een ieder die betrokken is bij de opvoeding en ontwikkeling, verzorging of begeleiding van het jonge kind uit om aan deze week mee te doen. Werk je zelf met kinderen, ben je leerkracht of een andere professional die met jonge kinderen te maken heeft? Dan is deze week ook voor jou. Laat zien en horen wat voor jou belangrijk is in de eerste jaren, wat je doet en waarom dit belangrijk is voor jonge kinderen. Ouders vragen wij hun stem te laten horen en de dialoog aan te gaan. Meld je activiteiten op onze site of via Twitter of Facebook. #WVHJK17

De Week van het Jonge Kind wordt in 2017 gehouden van:

  • 10–15 april 2017

In 2013 is de Week van het Jonge Kind voor het eerst in Nederland geïntroduceerd door Ileen Purperhart, directeur van Hestia Kinderopvang. Vanuit de gedachte dat kinderopvang veel meer is dan opvang alleen probeert Ileen, door dit vanuit de VS overgewaaide concept (Week of the Young Child georganiseerd door NAEYC), in Nederland aandacht te vragen voor de enorme meerwaarde van kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar als dit wordt aangeboden door organisaties die  voorzien in kwalitatief hoogwaardige kinderopvang  (excellente kinderopvang).

Vanaf 2014 is de Week van het Jonge Kind groter aangepakt. Er is een werkgroep gevormd die bestaat uit Ileen, Wendy Honsbeek, algemeen manager van Altijd Lente en Jacqueline Perotti, general manager van Kinder Service Hotels (KSH).
De werkgroep is in het najaar van 2015 uitgebreid met de volgende leden: Maria de Bont, Carla Bienemann (ZAAK!) en Mascha Frische (Coach bij Impuls Kinderopvang).
De werkgroep organiseert een openingscongres en vraagt aandacht voor de week zelf.  Op het congres staan diverse pedagogische vraagstukken centraal en het vormt tevens een ontmoetingsplek voor professionals vanuit het werkveld, ouders en beroepskrachten.